Sedan länge har muslimer runt om i världen kämpat emot negativa fördomar, diskriminering och hatbrott. Oavsett om det handlar om att bli utskälld på flygplatsen eller på gatan är detta en verklighet som många muslimer stöter på varje dag.

Ett av de mest uppenbara sätten som muslimer stigmatiseras och diskrimineras i samhället är genom hatbrott. Muslimer stöter på fördomar och diskriminering på många sätt och en rapport från BRÅ visar hur islamofobiska hatbrott kan se ut.

Muslimer beskrivs ofta som en hotfull grupp

Annons:

Medierna, och även politiker, talar alldeles för ofta om muslimer på ett fördomsfullt sätt. Medias påverkan är stor och måste tas på allvar. Genom att sprida stereotyper och fördomar om muslimer kan media bidra till en miljö där diskriminering och islamofobi accepteras. Ett av sätten som media bidrar till all nedvärdering är genom sina rapporteringar terrorism och extremism. Muslimer beskrivs ofta som en hotfull grupp och det är vanligt att muslimer stämplas som terrorister.

Skälet till varför jag skriver den här texten är att jag försöker få folk att fatta hur stor påverkan media har och hur rapporteringen bidrar till hatbrott och diskriminering mot muslimer. Jag tycker att media måste ta sitt ansvar och istället bekämpa all islamofobi och diskriminering.

 Nayad Hassan Ali 

Under tre veckor i sommar har en grupp ungdomar i Järva sommarjobbat hos Rädda barnen genom Stockholms stad. Arbetet har gått ut på att lära sig om demokratiska processer, påverkansarbete och rättigheter. De fick också skriva artiklar för Nyhetsbyrån Järva. Det här är en av dem.

Print Friendly, PDF & Email