Rinkeby Rinkebyterassen

Sluta svartmåla förorten!

Insändare

De flesta utanför förorten ser ner på och dömer alla som bor i ett socioekonomiskt resurssvagt område för att de tror att kriminalitet är det enda som pågår där. En stor del beror på att de enda nyheter som massmedier tar upp om förorten är problematiken med gängkriminaliteten, skriver Monirah Holmberg, elev i åk 8 i Järvaskolan.

Förorten har problem med bostäder, brist på fritidsaktiviteter och skolor, men det lyfts inte upp lika ofta som kriminalitet. Men när de rapporterar om områden utanför förorten har de alltid något positivt att säga. Svartmålningen av förorten skapar bara motsättningar mellan dem som bor i resursstarka områden och boende i förorten.

De betraktas som dåliga, kriminella och outbildade

För det första så påverkar det dem som inte är involverade i kriminalitet. De blir misstrodda av individer som inte delar samma värld och betraktas som dåliga, kriminella och outbildade. Det skapar diskriminering och rasism mellan människor.

Det påverkar hela samhället negativt. När någon från förorten kommer till ett område med starkare socioekonomisk status, eller till innerstan, ser man på dem som ett problem eller hot. Medan de i förorten oftast ser på ”de andra” med hög status som rasister och okunniga när det kommer till förorten. 

Mammorna har fått nog och av att behöva oroa sig för sina barns trygghet

För det andra verkar inte regeringen förstå att det finns normala boende här som vill få stopp på kriminaliteten. Dödsskjutningarna i Sverige har ökat genom åren och de blir bara fler och fler. I 2020 var det 124 fall av dödligt våld. Men staten har fortfarande inte hjälpt ”utsatta områden” ordentligt, vilket skapar mycket oro. Mammorna har fått nog och av att behöva oroa sig för sina barns trygghet. Så den 30 september 2021 demonstrerade de för att det ska bli en förändring och få sin röst hörd.

Kanske någon säger att det är bra när medierna tar upp kriminaliteten i förorten. Det kan göra folk medvetna om våldet och otryggheten. Då kan staten, polisen och folket försöka hjälpa till, men tyvärr är det inte det som händer i verkligheten. Nyheterna och medierna tar bara upp all kriminalitet för att skapa en negativ bild av förorten så att de kan fånga folks intresse och få folk att läsa sin artikel och inte för att skapa en förändring.

Det finns barn i förorten med drömmar om framtiden, och de drabbas av svartmålningen

Det största problemet med svartmålningen är att barnen i förorten riskerar en mörk framtid. Barn blir påverkade av sin miljö och om det finns risk att de dras in i kriminella grupper. Att alla ser ner på dem hjälper inte heller. Dessutom kan det bli svårare för barnen om de inte har samma förutsättningar i skolan eller gymnasiet som de svenska barnen. Makthavarna måste börja bry sig om förorten om de vill att Sverige ska bli ett bra ställe för alla.

 Avslutningsvis, de flesta boende i förorten försöker försörja sig och leva så bra de kan. Det finns barn i förorten med drömmar om framtiden, och de drabbas av svartmålningen. Att ta upp svennarna och ta ner förorten skapar bara segregation och diskriminering och det hjälper inte samhället.

Monirah Holmberg, elev på järvaskolan
Print Friendly, PDF & Email