Stockholms stads medborgar­undersökning är klar

Stockholms stads medborgarundersökning visar på ökad upplevd trygghet i såväl Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista som i staden som helhet.

Hur nöjda är medborgarna i Spånga-Tensta?

Stockholms stad genomför årligen en medborgarundersökning. På grund av Covid-19 genomfördes den inte år 2020, men resultaten från undersökningen 2021 har nu kommit. Fler har deltagit än 2019, men fortfarande är antalet respondenter lågt.