”Sluta stigmatisera förortssvenska!”

Insändarskribenten tycker att förortssvenskan berikar svenska språket på ett kreativt sätt.

Om kvinnors hälsa ur ett mångkulturellt perspektiv

Stress och en oorganiserad kropp hänger ofta ihop. Om det och andra folkhälsoproblem talar Maj Östberg Rundquist och Pirjo Heliste i Järva Folkets Park på Eggeby gård nu på lördag.