Få behöriga lärare i svenska som andraspråk

En granskning visar att det råder stor brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk i Järvaområdet.

”Bara vi från Tensta kan göra förändringen”

Alisha Ahmed är en 15-årig tjej från Tensta. Hon går första året på gymnasiet med inriktning ekonomi och juridik. – Vi behöver rusta upp nedgångna områden. Det är viktigt med en fin omgivning, säger hon.