Stockholm stad fortsätter att sälja ut fastigheter

Stockholms stad fortsätter att sälja ut kommunala fastigheter. Sju skolor och förskolor har nu sålts för 1, 46 miljarder till bostadsbolaget SBB. En är förskolan Torpstugan i Bromsten, i närheten av Spånga IP.

Joakim Larsson hade möte med Husby moské

Ordföranden i Svenska Bostäders styrelse, moderaternas Joakim Larsson, har träffat företrädare för Husby moské.  – Vi måste hitta en lösning för moskén som är i närheten av den plats de har nu.