“Järva får betydligt mer varmvatten än andra”

Trots att boende i Järva får extra mycket gratis-vatten slår det nya EU-direktivet hårt mot många hyresgäster.

”Ska jag betala för att dina barn slösar?”

IMD, individuell mätning och debitering av varmvatten, splittrar hyresgästerna. En katastrof för många, bra för en del.

Höga hyror och hemlöshet lyftes i nämnden

På torsdagens nämndmöte i Rinkeby diskuterades bland annat den upplevda tryggheten och ordningsvakter i Järva.

Nu måste hyresgästerna betala för vatten

Individuell vattenmätning är en följd av ett EU-beslut om energiförbrukning och är numera ett krav på flerbostadshus.