nämndledamöter i u-formad sittning

Igår höll Järva stadsdelsnämnd sitt näst sista möte före sommaruppehållet. På dagordningen fanns bland annat tertialrapport 1 för 2024 och uppföljning av olika IOP. På allmänhetens frågestund ställdes skarpa frågor om höjda vattenpriser, situationen för hemlösa i stadsdelen och kring sophantering.

Nämndordförande Rashid Mohammed, V, hälsade välkommen till mötets öppna del och allmänhetens frågestund.

En man inledde med två frågor, en om sopkorgarna mellan Rinkeby och Tensta, som har blivit färre.
– Det här med sopkorgar, förut fanns tio mellan Rinkeby och Tensta, nu finns bara några gröna som i princip alltid är fulla. Och sedan, vad ska vi göra med hemlösheten bland pensionärer och gamla i Järvaområdet? Jag känner till flera som bor utomhus på olika platser.

Annons:

Flera frågor om hyreshöjningar

Adrian Göransson, ansvarig för parkskötsel på Järva stadsdelsnämnd, svarade att de ska följa upp med entreprenören så att frekvensen blir tillräcklig med tömning.

– När det gäller äldre hemlösa ska de inte behöva vara det, dels finns tak över huvudet-garantin inom Stockholms stad, dels andra former av stöd, beroende på omsorgsbehov. Be personen kontakta ”äldre direkt”, sade Ingrid Brännström, ansvarig för äldrefrågor.

Flera personer undrade om hyreshöjningarna och vissa hyresvärdars införsel av avgifter för varmvatten.
– Kan ni motverka den negativa utvecklingen med aggressiva hyreshöjningar? Fråga två, vad är anledningen till missförhållanden på medborgarkontoret som vi har läst om i lokal media? Fråga tre – vad har ni för strategi så att inte brottslingar faller tillbaka i brott?, sade Kahin Ahmad.

– När det häller hyrorna beror det på vilken hyresvärd som höjer högst, det är med hyresbolagen man kan förhandla, sade Rashid Mohammed.
– Jag träffar många som har höga hyror. Vi hoppas att de nya lägenheterna ska vara en lösning på det där 30 procent av de som bor i Järva ges företräde.

Stadsdelsdirektör Victoria Callenmark svarade på frågan kring medborgarkontoret.
– När man kommer till medborgarkontoret ska man få ett proffsigt och respektfullt bemötande. Man söker sig dit för att få den hjälp man är i behov av. Vi har tre kontor i dag, för att medarbetarna i dag ska kunna göra ett bra jobb behöver de ha rätt förutsättningar. Jag är medveten om att det finns utmaningar inom våra medborgarkontor, vi har vidtagit en del åtgärder.

Hur är situationen med återfall i Järva?

Hon berättade även att stadsdelen har kontakt med personer redan innan de muckar, och erbjuder olika former av stöd. En liknande på samma tema ställdes av Iréne Andersson.
– I landet är det 90 procent som återfaller i kriminalitet efter tre år, hur är situationen med återfall här i Järva, i undrade hon.
– Vi har ingen statistik på det, vi återkommer till dig Iréne, sade Rashid Mohammed.

Ytterligare frågor kring vad som resulterar i kraftiga hyreskostnader ställdes av Mohamed Hagi Farah, där nämnden inte kunde ge några svar. Han efterfrågade även en återinförsel av medborgarvärdar och ett härbärge i stadsdelen. Även oron kring unga som är drogpåverkade öppet i bland annat Kista och Rinkeby lyftes av olika personer.
– Mitt namn är Mustafa. Vi ser att många i området är påverkade av droger, bland annat i Kistagaraget. Finns det någon hjälp som de kan få?
– Vi har samverkan och uppsökande arbete för att erbjuda stöd och hjälp och för att vara på plats. Vi kommer att fortgå med insatsen under sommaren. Både i gallerian och garaget, svarade Victoria Callenmark
– Det finns problem även bland ungdomar i Husby, gör ni något för dem?, sade Marit från Husby.

Victoria Callenmark berättade att de varje vecka har samverkan med polisen, socialtjänsten och ordningsvakter i området.

Sedan följde en lång intern diskussion i nämnden om ordningsvakter. Att de inte löser allt (från V och S) och att samtidigt så kom den öppna droghandeln tillbaka i Tensta då ordningsvakterna togs bort (enligt M).
– Samtidigt så har den upplevda tryggheten stigit från 41 procent då du, Ole-Jörgen Persson, var med och styrde till 60 procent idag, sade Elvir Kazinic, S.

Här finns protokollet från torsdagens nämndmöte.

David Johansson

Film och klippning av Khadijah Mire
Print Friendly, PDF & Email