Basketsatsning till gymnasium i Järva

Fokus på både studier och fritidsintresse ska främja elevernas utveckling, menar rektorn Iman Ehsani.

”Det blev fult att vara från Järva”

När Tensta gymnasium lades ned signalerade man felaktigt att unga behövde komma bort från orten, menar Iman Ehsani.

Full aktivitet i Järva gymnasium

Processen att göra om lokalerna inför Järva gymnasiums inflytt har kommit längre än sist, men mycket arbete kvarstår.

Enbacksskolan börjar samarbeta med Nyhetsbyrån Järva

 – Våra elever i årskurs 7 kan genom vårt samarbete med Nyhetsbyrån Järva få en möjlighet att göra sina röster hörda, säger Iman Ehsani, SO-lärare på Enbacksskolan i Tensta.