Det finns pengar att söka

Senast 3 oktober kan föreningar där flickor och kvinnor organiserar sig för att bevaka sina rättigheter söka bidrag.

Sök föreningsbidrag senast imorgon

Imorgon måndag är det sista chansen att ansöka om föreningsstöd för 2022 i Spånga-Tensta.