Imorgon måndag är det sista chansen att ansöka om föreningsstöd för 2022 i Spånga-Tensta.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har som syfte att stödja det lokala ideella föreningslivet och att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda kvalitativa aktiviteter och verksamheter inom stadsdelsområdet.

Därför kan ideella föreningar som drivs inom Spånga-Tensta stadsdelsområde ansöka om bidrag till sin verksamhet från stadsdelsnämnden.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel delas ut en gång om året. Fördelningen sker utifrån nämndens beslutade budget och prioriteringar. I år avsatte Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 1,4 miljoner till föreningslivet.

Ansökan ska skickas in till förvaltningen senast den 1 november. 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: