Både ostädade och farliga gator

Nu är det i slutet av maj, men många av gatorna har ännu inte städats. Vinterns grus ligger fortfarande kvar.

Nu ska gruset bort från gator och torg i Stockholms stad

Trots att april hittills har bjudit på de flesta väder har staden nu börjat rengöra gatorna från grus.