En trottoar med massor med grus.

I Rinkeby finns det för mycket grus och sand på gatorna, de är ostädade. Under vintern var det mycket snö på gatorna och då var risken för halka påtaglig. Nu på våren halkar man istället på gruset som inte städats bort.

Gatorna i Rinkeby är eftersatta, grus och sand städas inte bort. Beror det på att dessa gator ligger i vad ni kallar för utsatta områden, och därför inte prioriteras? Skulle inte tro att det ser likadant ut på Östermalm. Vilken service man får beror på var man bor i Stockholm. Men vi är skattebetalare, precis som Östermalmsborna, och kräver att de ansvariga i stadsdelarna agerar utifrån vad som är bäst för området. Stockholm kommun måste behandla invånarna likvärdigt.

Det är inte bara grus och sand som orsakar missnöje

Det är inte bara grus och sand som orsakar missnöje. I Rinkeby finns flera vägkorsningar på Rinkebystråket, som är obevakade. Vägkorsningen vid Askebyskolan, till exempel, är hårt trafikerad. Där korsar många barn gatan under morgonrusningen på väg till skolan. Det finns bilister som inte tar hänsyn till trafikregler och kör med hög hastighet. Ni monterade upp massor med övervakningskameror i området, men inte några för att öka säkerheten i trafiken.

Majoriteten av politiker och tjänstemän bor inte här

Föräldrar har upprepade gånger påtalat behovet av trafikljus för att öka tryggheten, men ingen verkar lyssna. Syftet med att engagera sig som politiker är att utveckla och förbättra området, inte att lämna området åt sitt öde. Men majoriteten av politiker och tjänstemän bor inte här, det är inte deras gator som inte städas eller deras barn som korsar vägarna varje morgon. Det verkar som om dessa politiker och tjänstemän lever på en annan planet. Vi kräver att ni tar tag i samhällsproblemen som finns här och vidtar lämpliga åtgärder genom att rusta upp området, och på så sätt stärka välfärdssamhället. 

Kahin Ahmed

Print Friendly, PDF & Email