Grus på trottoaren

Trots att april hittills har bjudit på de flesta väder har staden nu börjat rengöra gatorna från grus. 

Kvar från vintern med snö och is ligger nu mängder av grus och sand som gör luften dammig och kan orsaka halka. Men nu börjar staden sopa Järvas torg,  gång- och cykelbanor. Därefter ska trafikleder, bussgator och lokalgator städas med målet att allt grus ska vara borta den 15 maj.

När staden sopar bort sand och grus från gatorna måste de samtidigt spola vatten så att det inte dammar. Det är möjligt först när det är plusgrader nattetid. Så snart vädret tillåter sopar staden alltså med full kapacitet. Sandsopningen görs under ordinarie servicedagar och servicenätter.

Annons:
Närbild på grus
Print Friendly, PDF & Email