Flera faktorer bakom psykisk ohälsa under graviditet

Få gravida i Järva söker vård för psykisk ohälsa visar statistik i en ny rapport från region Stockholm.

Gravida Järvabor får sällan stöd för förlossningsrädsla

I Mödrahälsovårdsenhetens årliga rapport framkommer stora skillnader mellan vilka besvär som gravida kvinnor har, kopplat till vilken del av Stockholm de bor i. Järvaområdet sticker ut på flera punkter.