I Mödrahälsovårdsenhetens årliga rapport framkommer stora skillnader mellan vilka besvär som gravida kvinnor har, kopplat till vilken del av Stockholm de bor i. Järvaområdet sticker ut på flera punkter.

Region Stockholms mödrahälsovårdsenhet har sammanställt sin årsrapport för 2021 där blivande och nyblivna mammors hälsa redovisas på stadsdelsnivå. Rapporten omfattar även statistik kring screening för att upptäcka och förebygga HPV-virus och livmoderhalscancer, preventivmedelsrådgivning och könssjukdomar.

Komplikationer och risker under graviditeten som graviditetsdiabetes och övervikt förekommer i hög utsträckning bland kvinnorna i Järvaområdet. Spånga-Tensta hade under 2021 den högsta andelen gravida med obesitas, eller fetma, med 24,8 procent, att jämföra med 12,8 procent i hela Stockholms län. Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen hade lägst andel gravida med övervikt och obesitas.

Psykisk ohälsa under graviditeten är relativt vanligt

Men när det kommer till användande av alkohol under graviditeten visar statistiken på motsatsen. Där utmärker sig kvinnorna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista ut som de med allra lägst alkoholkonsumtion, medan de som ligger sämst till med riskbruk är gravida i Bromma, Norrmalm och Södermalm. 

Förlossningsrädsla och psykisk ohälsa under graviditeten är relativt vanligt, omkring 20 procent tros vara drabbade. Men enligt rapporten är det färre gravida i Järvas stadsdelar som fått behandling eller extra stöd för det än genomsnittet i staden. Om det beror på att färre mår dåligt eller att färre söker hjälp framgår inte.

Anna Nygård

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: