”Det hade kunnat vara min pappa”

Qaisar Mahmood tog anställning som matbud för att förstå vilka personerna bakom gigjobben egentligen är.

Taxiförare i gemensam kamp

Målet är att organisera sig gentemot appföretagen.