De Gulliga odlar i Hjulsta

På koloniområdet i Hjulsta finns sedan nästan 20 år Den Gulliga Folkrörelsen. Här kan man handla ekologiskt.