Vilka intressen styr Järvaveckan?

Resultaten från Järvaveckans rapporter går helt i linje med Tidöpartiernas politik. Vilka är det som svarar på frågorna?

Hanne Kjöller anklagar dem som drabbats hårdast

Hur kommer det sig att gängbrottslighet bland unga på Järva följer globala normer? Det är en av frågorna Hanne Kjöller ställer till ”mammor” i Järva när hon filosoferar och raljerar över den ojämna könsfördelningen bland gängkriminella i Järva. Svaret är att det egentligen skulle vara mer förvånande om den inte gjorde det.