Porträtt av Anders Cardell

Hur kommer det sig att gängbrottslighet bland unga på Järva följer globala normer? Det är en av frågorna Hanne Kjöller ställer till ”mammor” i Järva när hon filosoferar och raljerar över den ojämna könsfördelningen bland gängkriminella i Järva. Svaret är att det egentligen skulle vara mer förvånande om den inte gjorde det.

Hanne Kjöller skriver ”Jag förtvivlas av dödsskjutningarna. Men jag förtvivlas också över debatten om dödsskjutningarna”. Kanske är det talande att ordet ”jag” finns med vid två tillfällen, i de första två meningarna i hennes text.

Som ett fördjupat svar på Hanne Kjöllers fråga om den ojämna könsfördelningen inom vissa brottstyper kan man säga att det tog lång tid innan Gakirah Barnes förändrade normerna för vem som kan göra vad inom ramen för Chicagos gängkultur.

Annons:

Hannes åsikter är inte unika, precis som andra privilegierade människor har gjort tidigare väljer Hanne att ifrågasätta och förringa förslag som kommer från lokala företrädare för det civila samhället.

På grund av att det finns personer med uttalade vänsteråsikter som medverkat i arbetet, har personer på högerkanten valt att kategoriskt avfärda förslag som ”vänsterpropaganda”

En anledning till varför listan med de 34 punkter som nämnts fått kritik från politiska företrädare på högerkanten och nu även Hanne, är att vissa personer med uttalade åsikter åt vänster, medverkat i arbetet. När hon säger att ”vissa förslag inte är nya”, är det bra att känna till att detta är frågor man levt och arbetat med under många års tid lokalt.

På grund av att det finns personer med uttalade vänsteråsikter som medverkat i arbetet, har personer på högerkanten valt att kategoriskt avfärda förslag som ”vänsterpropaganda”. Hanne väljer också att placera två utmärkta exempel på lokal organisering (Megafonen och Förorten mot våld) i politiska fack, för att det ska bli enklare att avfärda dem genom att stämpla dem som ”vänsteraktivister”.

När det gäller polisens agerande måste man ha levt under en sten eller i en privilegierad innerstadsmiljö för att inte ha kännedom om de problem som omgärdat polisens arbete i Järva. Lokala kritiska röster mot Polisens sätt att arbeta och bemöta människor är något man enkelt kan negligera, om man inte tillhör den grupp som är drabbad. Back Lives Matter-rörelsen och andra verksamheter har visat att detta inte är ett fenomen som bara är begränsat till Sverige.

Efter Hanne Kjöllers fördomsfulla förenklingar, kan vi bara hoppas att den självkritiska debatten inom kulturjournalistiken sprider sig till andra delar av journalistiken

Själv blir jag förvånad över att man både kan visa ringaktning för föräldrarna och deras förmåga, samtidigt som man förväntar sig att de ska leverera lösningar på problem som sysselsätter tusentals forskare och vetenskapsmän världen över.

I anslutning till mordet på Einár har det skapats en debatt med en självkritisk ton bland kulturjournalister, där man öppet diskuterar om man borde skaffa sig en bredare kunskap om vad som sker i vissa samhällsgrupper. Efter Hanne Kjöllers fördomsfulla förenklingar, kan vi bara hoppas att den självkritiska debatten inom kulturjournalistiken sprider sig till andra delar av journalistiken.

För övrigt väntar jag med stor nyfikenhet på Hannes 1-punktsprogram för våld i nära relationer.

Anders Cardell
Print Friendly, PDF & Email