träd i förgrunden, bakon syns vägbygge

Nu i början av november startar nya sprängningsarbeten vid den nya Vålbergabron strax söder om Hjulstarondellen. Berg ska sprängas bort för den norrgående påfartsrampen som när den är klar ska ansluta till rondellen.

Det kommer att ske sprängningar cirka två gånger om dagen under ungefär två månader, troligtvis en gång på förmiddagen och en på eftermiddagen. Trafikverket återkommer med aktuella sprängtider innan arbetena drar igång.

I samband med sprängningarna kommer trafiken stängas av

I samband med sprängningarna kommer trafiken stängas av på avfartsrampen upp från E18 till rondellen och Bergslagsvägen en kortare stund, eventuellt också på E18, beroende på avståndet till sprängningarna. Trafikverket återkommer med mer information innan arbetena startar.

Den som tycker att det är obehagligt med sprängningar kan anmäla sig till sprängvarningstjänsten. Den som gör det blir förvarnad cirka 30 minuter för sprängning via sms, uppringning eller e-post.

Källa: Trafikverket

Print Friendly, PDF & Email