Lång väntan för gång och cykel när Förbifarten byggs

Gång- och cykelbanan mellan Järva och Barkarby som varit riven i fem år har försenats ytterligare.

Tunnel under Rinkebysvängen invigdes

Nu är tunneln ned mot Knutby bollplan uppiffad med ny kakelmosaik. Se bilder från invigningen.