man och kvinna avtäcker gångtunnel vid invigning

På fredagen hölls en liten invigningsceremoni för den upprustade gång- och cykeltunneln under Rinkebysvängen ned mot Knutby bollplan.

På plats för att inviga den upprustade tunneln fanns Stockhoms stads trafikdirektör Gunilla Glantz och trafikborgarrådet Lars Strömgren, MP. Även ett gäng elever och pedagoger från närliggande Knutbyskolan trotsade kylan för att närvara vid invigningen.

Gunilla Glantz och Lars Strömgren höll korta tal om projektet och Lars berättade att han en gång i tiden själv vikarierat som musiklärare i området, på den nu nedlagda Bredyskolan.

Annons:
Annons:
mosaikbeklädd gångtunnel

Efter att ett tygstycke föreställande den gamla tunneln avtäcktes kunde alla som ville gå igenom tunneln för att se på de nya kakelbeklädda väggarna. På andra sidan tunneln fanns ett bord med godsaker uppdukat för fikasugna.

Projektet, där elever från Knutbyskolans klass 6A och 6B fått vara med att ta fram utsmyckningen, är del av ett uppdrag som gavs till trafiknämnden i stadens budget för 2021. Det går ut på att genomföra trygghetsskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar runtom i Stockholms ytterkanter. Förutom tunneln under Rinkebysvängen är nu även tunneln under Spånga kyrkväg i Tensta och en tunnel i Vällingby, Råcksta/Grimsta upprustade inom samma uppdrag.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email