Stora problem med fukt och mögel i lägenheterna i Järva

Stadens miljöförvaltning har inspekterat inomhusmiljön i 600 hyreslägenheter och konstaterar att det finns stora problem.

Hyresgästerna sjuka av mögel på Glömmingegränd

De boende på Glömmingegränd i Tensta har länge plågats av mögel och dålig ventilation. Sedan februari har flera lägenheter dessutom en fuktskada, som inte har åtgärdats.  – Jag har blivit sjuk av möglet och hela min familj påverkas.