De boende på Glömmingegränd i Tensta har länge plågats av mögel och dålig ventilation. Sedan februari har flera lägenheter dessutom en fuktskada, som inte har åtgärdats.
 – Jag har blivit sjuk av möglet och hela min familj påverkas.

Ingen av hyresgästerna vill framträda öppet. Men flera boende, i olika portar, talar om dålig lukt, mögel och som en följd därav problem med hälsan. De berättar om bekymmer med astma, allergi och eksem.

Stambyte och renovering pågår i kvarteret och baracker är uppställda på gården. Portuppgång efter portuppgång töms på boende, hyresgästerna flyttar över till barackerna medan själva renoveringen pågår.

Annons:

Olov Lindgren heter fastighetsbolaget som äger husen. De har 118 bostäder på Glömmingegränd i Tensta. Jeanette Ljungberg är kommunikationsansvarig och hon hänvisar till den pågående renoveringen.
 – Vi gör en totalöversyn över alla lägenheter, det är självklart att sådana problem åtgärdas, säger hon.

Fastigheterna är från 1969 och nu ska det bli nya kök och badrum.
 – Ventilationen och allt ska ses över. Besiktningar görs även efter avslutat arbete, så att man fastställer att resultatet är godkänt, säger Jeanette Ljungberg.

Enligt Hyresgästföreningens chefsjurist, Zeljko Kranjek, har de tidigare fått synpunkter om fukt och mögel på Glömmingegränd. 
 – Husen är gamla och fastighetsägaren har varit tvungna att göra något.

Hyresgäster har rätt till hyresreduktion om till exempel en toalett inte kan användas. Hur mycket hyran sänks beror på omfattningen av problemen. Allt från 25 procent till 40 procent, och ännu mer om både kök och badrum inte kan användas.
 – Men man måste titta på varje enskilt fall för att avgöra hur mycket det handlar om, säger Zeljko Kranjek.

Hyresgästerna har rätt till hyresreduktion även när en ombyggnad, eller upprustning, pågår. Om fönstren inte kan öppnas, om balkongen inte kan användas, och liknande.

De som är medlemmar i Hyresgästföreningen kan kontakta den nationella rådgivningen, på telefonnummer 0771-443443.

 – Då kan ett enskilt ärende upprättas, eller om flera hyresgäster hör av sig, en gruppförhandling, säger Zeljko Kranjek.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: