Skolinspektionen stänger Cordobaskolan

Friskolan i Kista och två förskolor i Järva som drivs av samma ägare misstänks för ickedemokratiska värderingar.

Förskolan som SÄPO vill stänga

Saimagårdens förskola i Akalla skulle stänga den 17 augusti. Orsaken var att Säkerhetspolisen anser att det finns risk att barnen ”radikaliseras”. – Nej, vi har öppet som vanligt, säger Mineta Smajlagic, som är rektor för förskolan.

Domarna föll i Al-Azhar-målet

I dag föll domen i Svea hovrätt mot de fyra personer som tidigare suttit i styrelsen för friskolekoncernen Al-Azhars stiftelsen. Samtliga dömdes i tingsrätten för grova ekobrott.

Domarna i Al Azhar-målet överklagas

Förre ordföranden i Al Azharstiftelsen, Bashir Aman Ali, bestrider tingsrättens dom på alla punkter och överklagar domen. Detsamma gör de övriga före detta ledamöterna i stiftelsens styrelse.