Hur kan avdelningschefen få fortsätta?

Det har ryktats länge att Kim Lagerquist får fortsatt förtroende av staden. Nu är det bekräftat att hon fortsätter som avdelningschef i en annan stadsdel.

Föräldrarna besvikna efter mötet om förskolan

Rinkeby-Kistas stadsdelsdirektör och avdelningschefen för förskolan mötte oroliga och arga föräldrar.

Om en förskola i fritt fall

Jag fick ett mejl från en förtvivlad förskollärare. Hon berättade om en verksamhet i sönderfall, om en angivarkultur och om chefer som kränker sin personal. Det handlade om de kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista.