Vad händer med skandalförskolan i Rinkeby?

Efter granskningarna satsar staden miljoner på tillsynen av de privata förskolorna, säger förskoleborgarrådet.

Nu satsar staden på mindre barngrupper i förskolan

Så ska det bli färre barn på avdelningarna och högre andel utbildad personal inom den kommunala förskolan.

Stora skillnader mellan privata och kommunala förskolor

Enligt stadens statistik har kommunens förskolor högre personaltäthet och fler anställda med relevant utbildning.