Gul förskola i solnedgång

Resultaten från 2022 års förskolerapport visar på en generellt positiv utveckling i stadens förskolor, men mer behöver göras menar förskoleborgarrådet Alexandra Mattsson, V.

Rapporten visar att det är stora skillnader mellan de privata och de kommunala förskolorna. Enligt stadens statistik har kommunens förskolor högre personaltäthet och fler anställda med relevant utbildning. 34 procent av de anställda i privata sektorn saknar helt pedagogisk utbildning. Motsvarande siffra i den kommunens verksamhet är 24 procent.

I de privata förskolorna går det 5,6 barn per heltidsanställd och 17,3 barn per förskollärare. De kommunala förskolorna har 4,9 barn per heltidsanställd och 14,9 barn per förskollärare.

Annons:

– Det är ingen slump att privata förskolor har lägre personaltäthet, lägre förskollärartäthet och att mer än en tredjedel av deras medarbetare saknar pedagogisk utbildning för arbete med barn. Allt detta leder till lägre kostnader, vilket gör att ägarna kan ta ut högre vinster, säger Alexandra Mattsson i ett pressmeddelande.

Barngrupperna är generellt sett mindre i de privata förskolorna, i genomsnitt 14,2 barn per grupp. De kommunala snittar på 15,6. Båda siffrorna är inom kommunens riktvärden som 2022 var max 16 barn per grupp, men Alexandra Mattsson säger att målet är att minska barngrupperna på sikt. 

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email