Spånga-Kista församlings nya byggnadsplaner

Tenstabon och arkitekten Ulf Melander har studerat församlingens kommande byggnadsprojekt.

Förslaget till nytt församlingshus dras tillbaka

Den röda ladan ska inte ersättas av en tre gånger så stor byggnad. Vad det blir istället är ännu oklart.

Protester mot byggplaner vid Spånga kyrka

Det finns planer på att den röda ladan vid Spånga kyrka ska rivas och ersättas av en tre gånger så stor byggnad.