En röd träbyggnad, med en skylt som det står blommor på husväggen.

På mötet i kyrkofullmäktige i Spånga församlingshus ikväll finns en punkt om församlingens fastigheter – ”Vision 2026”. Då kommer kyrkans byggplaner upp, det handlar både om framtiden för det nuvarande församlingshuset och det nya som planeras.

Spånga församling har sedan tidigare tänkt riva församlingshuset i Spånga centrum och istället bygga ett flerbostadshus med bostadsrätter. Med pengarna som det var tänkt skulle komma in från bostadsrätterna vill kyrkan bygga ett nytt församlingshus vid Spånga kyrka.

Planerna i Spånga centrum har skrinlagts, eller i varje fall fördröjts, eftersom protesterna mot att riva den arkitektritade byggnaden från 1958 varit omfattande och även Stadsbyggnadskontoret sagt nej till förslaget.

Annons:

Den röda ladan, där blomsterhandeln finns idag, ska rivas

Men planerna på ett nytt församlingshus vid Spånga kyrka fortsätter. Den röda ladan, där blomsterhandeln finns idag, ska rivas och ersättas med en modern byggnad. Men det var inte många som kände till byggplanerna från början.

– Jag såg en pytteliten annons från stadsbyggnadskontoret som handlade om att de skulle bygga ett nytt församlingshus vid Spånga kyrka, så jag letade rätt på förslaget.

Ulf Melander är arkitekt och har tidigare arbetat i 14 år på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Han letade rätt på handlingarna som fanns i ärendet.
– Jag tittade på förslaget till nytt församlingshus och tyckte inte något var bra; varken funktionen, storleken eller placeringen.

Det planerade nybygget vid Spånga kyrka kommer, efter Ulf Melanders beräkningar, att bli elva meter högt och ha en yta på 480 kvadratmeter.
– Byggnaden skulle bli tre gånger så stor som den röda ladan och den kommer att placeras mitt i gatan.

Förslaget är både dåligt och ogenomtänkt

Om vägen, Spånga kyrkväg, ska dras om framkommer inte i handlingarna. Ulf Melander, som bor i andra änden av Tensta, skickade in en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret.
– När de bygger något i Bromma brukar det bli ett väldigt liv, men inte när de bygger nytt i Tensta. Jag brukar promenera i området runt kyrkan och tycker förslaget är både dåligt och ogenomtänkt. Så jag agerade.

Det är inte bara Ulf Melander, som tillsammans med Hembygdsgillet, har protesterat mot förslaget, även Skönhetsrådet och Stadsmuseet har gjort det.

Dessutom har flera av de boende i Samfälligheten Sörgården, radhusområdet mellan Rinkeby och Tensta, nära Spånga kyrka, också ifrågasatt byggplanerna. I sin skrivelse till Stadsbyggnadskontoret skriver att de är positiva till att ny service tillkommer och att miljön kring kyrkan aktiveras. ”Men vi är samtidigt angelägna om att hänsyn tas till den känsliga kulturmiljön när nya byggnader planeras. Våra bostäder byggdes en gång lågt och tätt som en anpassning till den kulturhistoriska miljön, och de fick sådana kvaliteter i funktion och form att även vårt område har blivit klassificerat som särskilt värdefull och skyddsvärd miljö!”

Klockan 19 ikväll kommer frågan diskuteras på mötet i Kyrkofullmäktige i Spånga församlingshus.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email
Annons: