Beslut att AIF Kista ska betala tillbaka 90000

Många kom för att visa sitt stöd till AIF Kista och Said Ali. Men nämnden ville inte avvakta med beslut om återkrav.