Här vågar kvinnor prata om könsstympning

Könsstympning är ett utbrett problem för många kvinnor, och många av dem som utsatts lever med besvär och lidande som påverkar dem både fysiskt och psykiskt. I Folkets Husby samlas nu kvinnor varje vecka för att berätta om sina egna erfarenheter, som ett sätt att bryta tystnadskulturen kring könsstympning.