Byggprojekt i Akalla pausas

Arbetet står stilla och när det ska börja byggas är oklart. Nya fastighetsägare måste in i projektet.

Stora byggplaner i Akalla

Det kan bli en ny sporthall i Akalla, utöver de 500 lägenheter som planeras. Beslut att utreda frågan är fattat.