Illustration av nya hus på Finlandsgatan: Stockholms stad / Foto: Unsplash

500 nya bostäder och en ny idrottshall planeras för Akalla de kommande åren. Men inga definitiva beslut har tagits.

I ett tjänsteutlåtande från exploateringsnämnden föreslås 500 nya bostäder till Akalla. Hälften av dem ska bli hyresrätter och bolaget Citycon som bland annat äger Kista galleria är tänkt som fastighetsägare. Byggplanerna beskrivs som en del av Fokus Järva och beräknas kosta 310 miljoner kronor.

I planen ingår också att göra om Finlandsgatan, där det sedan tidigare finns beslut om 2200 nya bostäder, till en mer attraktiv stadsgata med glesare bebyggelse och gräsytor.

Annons:
Arkitektbild av finlandsgatan
Stadsbyggnadskontorets illustration av Finlandsgatan, sett från nordväst

Akalla kan också få en ny idrottshall. Idrottsnämnden har beslutat att Stockholms stad ska utreda förslaget att bygga en fullstor idrottshall på Mariehamnsgatan vid Akalla grundskola. När den kan bli klar och vad det skulle kosta är ännu inte klart.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email