Illustration: Stockholms stad

De 1780 bostäder som planeras längs Finlandsgatan i Akalla kommer att bli försenade. Flera fastighetsägare har lämnat projektet som nu ligger vilande i väntan på utredning av staden.

Det omfattande byggprojekt med bostäder, butikslokaler, kontor, hotell i Akalla som planerats sedan 2018 har satts på paus, rapporterar tidningen Fastighetsvärlden. Detta efter att fastighetsägarna Folkhem Trä, Nordr dagit sig ur och Sisab ersatts av andra företag. Två planerade kvarter med 395 bostadsrätter och 140 hyresrätter saknar helt byggaktör trots att markanvisningarna står kvar i detaljplanen.

De fastighetsägare som ännu är kvar i projektet har även de tagit paus i byggandet och meddelat att de inväntar en ny tidsplan från Stockholm stad. I nuläget finns inget datum för byggstart.

Annons:
Print Friendly, PDF & Email