”Branschen har gått genom ett stålbad i flera decennier”

Ett samtal om medier och mediernas framtid blev det när ABF Botkyrka arrangerade ett möte i biblioteket i Hallunda.

Fanzingo vill ställa mediehusen till svars

En ny rapport från mediehuset Fanzingo visar att de stora nyhetskanalerna förmedlar en bild av förorten som nästan uteslutande handlar om brott och kriminalitet.