nyhetskoden fanzingo

En ny rapport från mediehuset Fanzingo visar att de stora nyhetskanalerna förmedlar en bild av förorten som nästan uteslutande handlar om brott och kriminalitet.

Idag släpper Fanzingo rapporten Nyhetskoden som är en granskning av 1700 nyhetsinslag från SVT, TV4 och Sveriges Radio under de senaste tre åren. I rapporten framkommer stora brister i bevakningen. Negativa nyheter kring brott och coronapandemin som tenderar att spä på oro och rädsla dominerar, medan väldigt få inslag tar upp positiva händelser, miljö och forskning.

– Just nu är riksnyheter ett frosseri av det värsta som har hänt under en dag. Det är dags att ställa de stora mediehusen till svars för sin skeva nyhetsvärdering och konsekvenserna av den, säger Ellen Tejle, som är vd på Fanzingo.

83 procent av nyheterna om förorten handlar om kriminalitet

Nyhetsbevakningen av landets förorter domineras av händelser kopplat till olika brott. Hela 83 procent av nyheterna om förorten handlar om kriminalitet, medan motsvarande siffra för hela landet bara är 20 procent. 

Unga människor under 25 år utgör 30 procent av Sveriges befolkning, men de syns sällan i nyheterna. Fanzingos granskning visar att bara 4 procent av inslagen låter dessa unga personer komma till tals. 7 procent av inslagen handlar om åldersgruppen. Av de nyheter som nämner unga handlar nästan hälften om brott.

– Det finns ett överdrivet fokus på vissa brottskategorier i nyhetsmedia, och en ökad rapportering av exempelvis dödligt våld kan ge sken av att det sker i mycket större utsträckning än vad som faktiskt är fallet, säger kriminologen Jenny Forsman Lindeborg, som medverkat med analys i Nyhetskoden.

Nyhetsredaktionerna har ett ansvar att inte bidra till fördomar och diskriminering

Fanzingos fem krav till landets nyhetsredaktioner är baserade på rapporten Nyhetskoden:

ÖKA MEDVETENHETEN
Nyhetsredaktionerna har ett ansvar att inte bidra till fördomar och diskriminering i samhället. Mät och räkna det innehåll som produceras för att upptäcka och ta ansvar för skev representation och stereotypa skildringar.

FÖRNYA VAD SOM ÄR NYHETER
Nyheter är mer än ett frosseri av det värsta som hänt under en dag. Våga utmana vad som är en nyhet, bryt den vanliga dramaturgin och leta efter nya berättelser och vinklar – vi vet att de finns. 

BREDDA VEM SOM FÅR TALA
Prata inte bara om utan med, genom att bredda vilka som får talutrymme. Låt människor vara en del av berättelsen om sig själva, sin plats och sin omvärld. 

ARBETA MED KONSTRUKTIVITET
Vi efterlyser konstruktiva nyheter där det finns utrymme att presentera problemlösningar och sätta statistisk i ett sammanhang över tid. Detta bidrar och till att motverka nyheternas oproportionerliga fokus på oro och rädsla.

HA FLER PERSPEKTIV I JOURNALISTKÅREN
Inventera kompetenserna på redaktionen och rekrytera aktivt för att få en bredd av erfarenheter och perspektiv. Avsätt tid och resurser för att skapa förutsättningar till förändring!

Anna Nygård

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: