När bomberna faller över Palestinas barn engagerar vi oss

Vi tar med oss flaggor och sjalar, skriver eldupphör på våra kroppar, sjunger, gråter och ber om fred.

Tillfälle att tycka till om Tensta

Politiker, stadsdelsdirektören och flera av stadens förvaltningar var där för att ta till vara tenstabornas synpunkter.

”Vi sträcker ut handen för en dialog”

Som representanter för Miljöpartiet i Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder, ser vi med oro på den allvarliga situationen med skjutningar i vårt område. Precis som alla andra vill vi också ha förändring. Vi är öppna för all form av dialog med de invånare som vi är satta att representera.

Dialogmöte i Rinkeby om barns rätt till sin egen kropp

Över 70 engagerade Järvabor deltog i ett dialogmöte i Rinkeby Folkets Hus om hur man skyddar barn från sexuella övergrepp och om rätten till sin egen kropp.