Normkritiska perspektiv på tid

I Tensta konsthalls ”Chronos” ställs kritiska frågor om vilka idéer och kroppsliga erfarenheter som samtiden bygger på.

Konstnär vill låna din matta

Inför Tensta konsthalls nästa utställning med normkritiskt tema efterfrågas mattor ”som har en historia”.