Skolbygget på Bromstens IP debatterades i nämnden

I torsdagskvällens sammanträde deltog några ledamöter på plats, och några digitalt. Det var uppenbart att nämnden fått stor rutin på att ha dessa hybridmöten.

Bygg inte en skola på Bromstens IP

I morgon sammanträder Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Då kommer den heta frågan om Bromstensstadens skola att behandlas. Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att den placerats på Bromstens idrottsplats. Vi vill att nämnden avvisar förslaget.