Bromstens IP

I morgon sammanträder Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Då kommer den heta frågan om Bromstensstadens skola att behandlas. Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att den placerats på Bromstens idrottsplats. Vi vill att nämnden avvisar förslaget.

Den ekonomiska analysen är ett hafsverk. Man blandar ihop investeringsutgifter med kostnader, trots att investeringarna sker i säkra tillgångar och kan förväntas ha god värdestegring. Man har inte alls räknat på samhällskostnaderna för att stänga idrottsplatsen för Bromstens IK i fem år. Man bryr sig inte om att man skingrar en klubb med 852 medlemmar och 375 aktiva fotbollsspelare.  

Bromstensstaden byggs och 1 500 ungdomar flyttar in. Bromstens IK har kapacitet att ta emot inflyttande barn och ungdomar i sin verksamhet. Men det kan inte ske om idrottsplanen stängs i fem år. Stadsbyggnadskontoret har helt bortsett från det sociala kapital som byggts upp genom åren i klubben. 

Annons:

Stadsbyggnadskontoret påstår att de granskat elva olika placeringar i en utredning. Vid närmare kontroll visar det sig att det inte finns några diarieförda direktiv till någon utredning, ingen diarieförd utredning och än mindre har den sänts på remiss. När vi pressat kontoret på vad det handlar om har de presenterat en PowerPoint-presentation med 15 bilder, där hela presentationen handlar om att det är gratis att bygga på idrottsplatsen eftersom den är kommunens mark.  

Är inte risken att bristen på meningsfull och organiserad fritid leder till högre kriminalitet?

Enligt uppgifter i media kommer kampen mot kriminalitet att vara den viktigaste frågan i valet. Om man lägger ner en idrottsplats och knockar en idrottsklubb som kunnat ta emot en del av de 1 500 ungdomar som väntas flytta in i Bromstensstaden – vad får det då för konsekvenser? Är inte risken att bristen på meningsfull och organiserad fritid leder till högre kriminalitet? Stadsbyggnadskontoret försöker övertyga politikerna om att de sparar pengar när staden bygger på egen mark. Men nyss sålde SISAB Tensta gymnasium och flera andra skolor i Stockholm för miljardbelopp. Inköp av mark och skolbyggen är investeringar. Om skolan senare inte behövs kan den säljas med god förtjänst. 

Stadsbyggnadsnämnden måste vara uppmärksam på risken för att detta politiska beslut kan innebära negativ särbehandling av en verksamhet med hög andel ungdomar med utländsk bakgrund. Bromstens idrottsklubb har idag 375 fotbollsspelare, 70 procent av dem har utländsk bakgrund. I Bromsten har 40 procent av invånarna utländsk bakgrund, vilket är tio procent högre än kommunens genomsnitt. Invånarna i Bromsten har en genomsnittsinkomst som ligger 11 procent under kommunens genomsnitt.  

Klubbens verksamhet spelar en mycket viktig roll för integration och jämställdhet. I Fotbollsskolan är det lika många killar som tjejer. Klubben har även ett kvinnligt A-lag och en tredjedel av spelarna är tjejer. 

Just nu pågår intensiva diskussioner om det förslag till beslut som vi vill fatta. Vi hoppas kunna sända er det inom kort. Vår ambition är att få fullständig enighet kring ett beslut om en hållbar framtid för både skola och idrottsplats.   

Anna Jonazon, S, och hela S-gruppen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 
Print Friendly, PDF & Email