I torsdagskvällens sammanträde deltog några ledamöter på plats, och några digitalt. Det var uppenbart att nämnden fått stor rutin på att ha dessa hybridmöten.

Nämndens ordförande Annika Friberg, (M), önskade välkommen till kvällens möte och ropade upp ledamöterna som var på plats och de som deltog digitalt. Därefter klubbades punkt 1-5 i snabb takt.

Framme vid punkt 6 “Samråd om förslag till detaljplan för skola på Bromstens IP.” Här redovisade hon att det finns tre förslag;  ett förslag från förvaltningen, ett gemensamt från S och Fi samt ett förslag från V.

Hon inledde med en önskan om att alla i nämnden skulle ta sitt vuxenansvar

Här begärde Anna Jonazon, (S), ordet. Hon inledde med en önskan om att alla i nämnden skulle ta sitt vuxenansvar och företräda de unga som ännu inte har rösträtt. Hon sa vidare att det inte finns några  korrekt utförda utredningar om tänkbara platser och fortsatte med att ifrågasätta var alla barn som tränar i Bromstens IK ska ta vägen medan bygget av den tänkta F-6-skolan pågår och fram till dess den nya idrottsplatsen står färdig. 

 – Vad händer med dem under fem år utan plan? Vart ska de ungdomar som nyttjar planen för spontanfotboll ta vägen? Och de kvinnor som går stavgång varv efter varv runt planen och känner sig trygga där?, frågade hon.

Rashid Mohamed, (V), efterfrågade en skola för F-9.

 – De familjer som kommer att flytta in i det nybyggda området kommer naturligtvis ha barn som behöver en högstadieskola, självklart borde det byggas en skola för hela grundskoletiden, sade han.

Bara för att man inte vill ha biltrafik, betyder det inte att bilarna försvinner

Karin Ploen, (Fi), menade att det är ett resursslöseri att bygga på den befintliga idrottsplatsen, för att ersätta den med en ny på annan plats. Hon påpekade också att den planerade skolgården kommer att bli alldeles för liten, och att det är risk för att det blir en kaotisk trafiksituation i området. 

 – Upprepa inte misstaget som gjordes vid utomhusbadet, bara för att man inte vill ha biltrafik, betyder det inte att bilarna försvinner, sade hon.

Linn Bessner, (C), och Åsa Nilsson Söderström, (L), talade båda om att de kommer att rösta ja till förvaltningens förslag. 

Efter voteringen stod det klart att majoriteten gick på förvaltningens förslag, och det klubbades igenom.

Övriga punkter klubbades även de i snabb takt, innan den öppna delen av mötet avslutades av ordförande Annika Friberg, (M).

Annika Skarf
Print Friendly, PDF & Email
Annons: