Få behöriga lärare i svenska som andraspråk

En granskning visar att det råder stor brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk i Järvaområdet.

Fortsatt bra betygsresultat i Järva

Preliminär statistik för grundskolorna visar att den positiva kunskapsutveckling som skett i Järva håller i sig. Meritpoängen, det vill säga den poäng eleverna söker gymnasiet på, ökar med 4,8 poäng jämfört med 2021.