Preliminär statistik för grundskolorna visar att den positiva kunskapsutveckling som skett i Järva håller i sig. Meritpoängen, det vill säga den poäng eleverna söker gymnasiet på, ökar med 4,8 poäng jämfört med 2021.

Gymnasiebehörigheten har ökat 62,8 procent år 2019 till 77,6 procent i år. Men årets resultat var aningen sämre än 2021, då 79,9 procent av eleverna i Järva hade behörighet till gymnasiet.

– Man ska generellt vara försiktig med att tolka betygsresultat, framför allt från ett år till ett annat, och om andelen elever är få. Men när det gäller Järva så kan jag konstatera att kunskapssatsningen vi har genomfört har gett fina resultat som står sig över tid. Det är betydligt fler ungdomar som nu har betyg nog för att ansöka till gymnasiet, och det har varit vår målbild helt tiden, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L), i ett pressmeddelande.

– Att komma in på gymnasiet har en enorm betydelse för ungdomarna. Bara så kan vi vända utanförskap och ge varje människa möjlighet att nå sina drömmar. Jag vill fortsätta kunskapssatsningen på skolorna, men jag vill utöka satsningen att omfatta skolor i stadens alla utsatta områden, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.

Gymnasiebehörigheten i staden ligger i år på totalt 87,9 procent.

 

Print Friendly, PDF & Email