Husbybadet är öppet – men bara delvis

Badhuset är inte som förr. Det har blivit sämre utbud för barnfamiljer som vill leka och äta matsäck.

Bygg det nya Husbybadet snarast!

Ta lärdom av tidigare misstag så kan det nya badhuset bli bättre än det gamla, skriver Mats Leander.