fontänen i Rinkeby på en regnig dag

Under februari och mars månad har en mataffär i Rinkeby inspekterats av miljöförvaltningen i Stockholms stad, och brister har påvisats på flera punkter. 

För lite drygt en månad sedan genomfördes en ordinarie kontroll av stadens livsmedelsinspektörer i en matbutik i Rinkeby. Då konstaterades att problemen med butiken inte krävde extra tillsyn.

Bara några veckor senare utfördes ett oanmält kontrollbesök med flera myndigheter då flera problem upptäcktes. Bland annat att köttdisken hade för hög temperatur. Miljöförvaltningen noterade även att butikens livsmedel sköttes i smutsiga utrymmen, och att lokalen i sin helhet hade bristande rengöring. Förvaltningen upptäckte dessutom spår av råttor i form av råttbajs, samt råttfällor under köttdisken och på hyllorna.

Annons:
Annons:

Senaste tiden har personalbrist gjort det tufft för oss

Enligt förvaltningen behöver matbutiken ta tag i dessa problem omgående genom att hitta lämpligare metoder för att handskas med skadedjur. Ett muntligt förbud mot att behandla oförpackade animaliska livsmedel har utfärdats, eftersom för höga temperaturer vid exempelvis hantering av köttfärs kan innebära en hälsofara för konsumenter. Vidare vill miljöförvaltningen se att butikens lokaler hålls rena och i gott skick så att livsmedlen skyddas mot föroreningar. 

Livsmedelsbutikens chef säger att situationen inte kommit som någon överraskning. 

– Jag har arbetat här i 15 år och aldrig stött på något liknande problem, men den senaste tiden har vi haft personalbrist som gjort det tufft för oss att sköta allt runt omkring affären. 

Butikschefen menar att de är medvetna om problemen, samt miljöförvaltningens krav.

– Vi har koll på vad som behöver förbättras och prioriterar att fixa dessa problem så fort som möjligt. 

Ett skriftligt beslut med krav på att rätta till avvikelserna väntar, och en uppföljande granskning kommer att genomföras. 

Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email