När Spånga-Tensta annonserar efter en ny biträdande stadsdelsdirektör framgår att omorganisationen inom förvaltningen fortsätter. Tjänsten som biträdande stadsdelsdirektör är nyinrättad och innebär att fyra avdelningar blir en enda.

När stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell tillträdde i början av december inleddes en omorganisation inom förvaltningen. Först försvann hela avdelningen Stadsdelsutveckling, och sedan även dess senaste chef. I en intervju sade Fredrik Jurdell att ”det finns luft i överbyggnaden”, som måste effektiviseras. Och effektiviseringen pågår fortfarande.

Fyra avdelningar blir en enda

Annons:

Spånga-Tensta har hittills bestått av tre verksamhetsavdelningar och fyra stödavdelningar; ekonomi, HR, kvalitet och analys och kansli. De fyra stödavdelningarna kommer nu att bli en administrativ avdelning och ska ledas av den biträdande stadsdelsdirektören.

I praktiken betyder det att minst tre avdelningschefer istället blir enhetschefer, sannolikt med avsevärt lägre lön. Men Fredrik Jurdell förnekar att det handlar om besparingar.

 – Det här handlar inte om ekonomi över huvud taget, säger han. Utan vi för ihop all administration i en organisation. Jag tror att det blir mer effektivt och tydligt för alla.

Är det fler stora förändringar i organisationen på gång?
 – Nej, inga stora grejer som ska föreslås i närtid.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: