Varje gång när jag går till Tensta centrum träffar jag folk som klagar på att de inte får ett bra bemötande på vårdcentralen. En mamma som kom ut från vårdcentralen med sin dotter frågade mig ”Fatima, finns det regler i Sverige som säger att personalen, som sitter i receptionen i vårdcentralen ska vara otrevlig?”

Hon sade att det spelar ingen roll vilken vårdcentral hon går till i Tensta, det är samma bemötande överallt. Hon är inte ensam. Jag träffar många som klagar över samma sak. De tycker inte att de får den service de borde få. 

Kroppsspråket visar tydligt att de inte bryr sig

Annons:
Annons:

Många verkar uppleva att personalen inte lyssnar på patienten när de vill boka tid eller förnya sina recept. En mamma sade att hon inte har förtroende för vården på grund av personalens attityd. ”Kroppsspråket visar tydligt att de inte bryr sig.”

Jag var i centrum en tidig morgon för att handla mat. Då träffade jag ytterligare en upprörd mamma som sade att ”Tensta har blivit​ som Afrika och Mellanöstern”. När jag frågade vad hon menade, sade hon att personalen på vårdcentralen var korrupt.  Jag bestämde mig att sitta ned en stund med henne för att förstå henne bättre. Hon hade varit sjuk länge och hennes mediciner hade tagit slut. Nu sade receptionisten att det inte fanns några tider och hon ville inte heller lämna ett meddelande till läkaren. Mamman var upprörd och undrade vilka rättigheter en patient har i Sverige.

Vilka rättigheter har en patient i Sverige?

Jo, Patientlagen visar på patientens rättigheter och vårdgivarnas skyldigheter. I lagens första kapitel paragraf 6 och 7, står att hela befolkningen ska få vård på lika villkor.

”Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården…/… Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Så står det i lagen och det har vi rätt att kräva.

Fatima Mohamed, snart folkhälsovetare
Print Friendly, PDF & Email