Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Turbulensen i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning fortsätter. Ytterligare en avdelningschef tvingas sluta den 1 mars. Denna gång sägs det vara på grund av felaktigt utbetalda löner.

 Först tvingades förre stadsdelsdirektören bort och fick gå med omedelbar verkan. Sedan hände samma sak med en hårt kritiserad avdelningschef. Nu har ännu en avdelningschef tvingats sluta på grund av oegentligheter, som sägs handla om felaktigt utbetalda löner.

Den tjänsteman som nu tvingats bort har arbetat länge inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Hon har kritiserats hårt både under sin tid som enhetschef och senare som avdelningschef. När Ditte Westin, tidigare avdelningschef för Stadsdelsutveckling, fick andra uppgifter (ingen visste vilka), var det den här tjänstemannen som blev tillförordnad avdelningschef. Hon hade som enhetschef fått ”historiskt låga siffror” i medarbetarenkäten 2018. Men det faktum att medarbetarna hade lågt förtroende för sin chef hindrade inte den förre stadsdelsdirektören Per Kjellander att befordra tjänstemannen till avdelningschef.

Annons:

När stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell tillträdde i början av december inleddes en omorganisation inom förvaltningen som troligen inte ännu är avslutad. Först försvann hela avdelningen Stadsdelsutveckling, och nu även dess senaste chef. I en intervju i samband med nya budgeten sade Fredrik Jurdell att ”det finns luft i överbyggnaden”, som måste effektiviseras. Det är den ”effektiviseringen” som pågår nu.

Stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell är ledig under sportlovet, men svarar ändå i ärendet i ett mejl:
”Bakgrunden är det faktum att den avdelning hon varit chef för inte längre finns. Vi har haft samtal om andra roller inom förvaltningen, men kommit fram till att detta är den bästa lösningen för båda parter.”

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: